Nytt gruppetilbud – foreldrerollen

Foto: Bjørn Stuedal
Mange tar kontakt med Kompasset i forbindelse med at de selv blir foreldre. Vi ønsker derfor å starte et eget gruppetilbud med fokus på foreldrerollen.

 

Målgruppe:
Gruppen er for deg som har vokst opp i et hjem med rusbelastning og som nå selv har omsorg for barn.

 

Aktuelle tema:
• Utfordringer i det å bli forelder
• Møte med barnets vanskelige følelser når man selv har hatt det ustabilt i oppveksten
• Grensesetting og veiledning av barnet, selv om barnet blir sint og lei seg
• Dårlig samvittighet og skyldfølelse i møte med barnets vilje og meninger
• Egne behov og selvomsorg

 

Rammer:
• Gruppen møtes hver mandag klokken 13.30-15.00 i tidsrommet 29.04.-17.06.19.
• Inntil åtte deltakere i gruppen
• Gruppen ledes av familieterapeutene Mette Norman og Hanne Ekrem
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller er interessert

 

Kontaktskjema Oslo