Vi tilbyr veiledning, rådgivning individualterapi, gruppeterapi, par- og familieterapi. 

Brukerrådet

Brukerrådet er satt sammen av tidligere og aktive brukere av Blå Kors Kompasset, og skal være «brukernes stemme», både internt og eksternt. De kan blant annet komme med forslag til forbedringer om tilbudet,  ta initiativ til temakvelder ved Kompasset, og bidra eksternt ved å være formidlingsaktører i forhold til politikere eller andre som trenger å lære og høre om Kompasset.