Kompasset UNG – for de yngste

Ved Blå Kors Kompasset Oslo har vi i 2018 hatt et prosjekt med fokus på å gjøre Kompasset kjent og tilgjengelig for flere av de yngste i målgruppen vår: Unge mellom 14 og 19 år som har vokst opp med alkohol og/eller rus i familien. Vi ser nå at flere voksne tar kontakt på vegne av ungdom som de er bekymret for og ønsker at får hjelp. Prosjektet fortsetter i 2019 og det er plass til flere ungdommer i gruppa.

Prosjekt med fokus på de yngste

Det ble i fjor søkt om prosjektmidler fra Christiania Oppfostringshus fordi vi så et tydelig behov for å nå ut til flere av de yngste i målgruppen vår. I 2017 var bare 16 % av alle som henvendte seg til Kompasset, under 18 år. Så langt i 2018 har vi opplevd en merkbar økning i henvendelser fra, eller på vegne av, unge under 18 år. Det er godt å se at vi kommer i kontakt med flere av de som vi vet at finnes der ute, og som trenger et sted hvor de kan bli sett og hørt.

 

Gjennom prosjektet Kompasset UNG har vi blant annet utviklet egne plakater rettet mot de yngste i målgruppen vår.

Samarbeid med trygge voksne

Gjennom prosjektet har vi opprettet samarbeid med flere helsesøstre og andre førstelinjetjenester som treffer ungdom i hverdagen, og startet en dialog om hvordan vi kan bli mer tilgjengelige for de yngste. Ofte er disse ungdommene vanskelige å fange opp fordi de “holder maska” og har et sterkt ønske om å beskytte foreldrene sine og ikke stikke seg ut. Derfor er det viktig at de voksne rundt er oppmerksomme og tørr å stille ubehagelige spørsmål.

Vår erfaring så langt er at betydelig flere voksne har henvendt seg til Kompasset på vegne av unge som ønsker hjelp. Ofte trenger ungdommene et lite dytt for å komme til Kompasset. For mange er det fremmed å skulle møte en terapeut og snakke om hvordan man har det hjemme. Når en voksen som ungdommen er trygg på kan oppmuntre og støtte ungdommen i å komme i kontakt med Kompasset, gjør det veien inn til å få hjelp mye kortere.

 

Nyoppstartet samtalegruppe for ungdommer

I høst har vi i Oslo startet en egen samtalegruppe for de yngste Kompasset-brukerne, de mellom 14 og 19 år. Her møtes ungdommene sammen med to av våre terapeuter annenhver uke og snakker om temaer som er relevante for dem som har vokst opp i familier preget av foreldres rusbruk. Det å møte noen som har opplevd noe av det samme som en selv, og å kunne kjenne at man ikke er alene, kan bety mer enn årevis i terapi. Dette er god forebygging.
Når vi har spurt ungdommene hva gruppa betyr for dem, har noen av svarene vært:

 

“At man får forståelse på en måte som ikke hvem som helst kan gi. Jeg føler meg trygg og at jeg ikke blir sett ned på. Gruppen betyr ganske mye egentlig.”

 

“Er noen ganger fint å få lufta noen tanker og få snakka litt ut om noen ting. Og få bekrefta ting eller føle at jeg kjenner meg igjen er fint. At jeg ikke er så rar.”

Fortsett å ta kontakt

Takk til alle engasjerte voksne der ute som hver dag snakker med ungdom som har det vanskelig, og til dere som har hjulpet noen som trenger det, å komme i kontakt med Kompasset.

Hvis du ønsker å drøfte hvordan du kan snakke med en ungdom eller vil høre mer om Kompassets tilbud for de yngste, ta gjerne kontakt med Hanne eller Anita, som er ansvarlige for Kompasset UNG-prosjektet:

Hanne Asheim: hanne.asheim@blakors.no
 / tlf: 458 72 090
Anita Kantor: anita.kantor@blakors.no
 / tlf: 469 57 309

 

Hør teraputene Hanne og Anita forteller mer om Kompasset UNG:

 

 

 

 

Kontaktskjema Oslo