Invitasjon til Startgruppe høst 2018

Hensikt og målgruppe:

Startgruppe er for deg som ønsker et gruppetilbud ved Kompasset over et semester der du møter andre som har vokst opp med alkohol- eller andre rusproblemer i familien. Vi tar opp temaer som vi har erfaring med er særlig aktuelle når en har vokst opp med rus i familien. Det er for alle mellom 14 og 35 år. Vi vil ta opp et nytt tema hver gang. Gruppeleder innleder til tema som vi samtaler om etterpå. Det gir tid til egne refleksjonsspørsmål, samtale to og to og i plenum.

Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Mange tidligere deltaker synes det har hatt stort utbytte av å være med i en slik gruppe.

Hvis du er interessert i denne gruppa, ta kontakt med Ingvil på tlf. 474 57 892 ingvil.lovik@blakors.noeller meld din interesse via din terapeut. Hvis du ikke har vært i hos oss før vil vi at du møter oss til en førstesamtale før oppstart i gruppa.

 

Rammen:

  1. Følgende datoer som oppsatt under. Altså hver 14 dag. Vi sender ut sms-påminnelse til gruppedeltakere. Hvis du ikke ønsker det så gi oss beskjed.
  2. Terapeuten vil innlede til tema eller vi viser film før samtale i gruppa.
  3. Hvis man vil starte i gruppa vil vi du skal forplikte seg til alle 7 gruppesamlingene. Erfaringsmessig er det mange som ønsker en plass i denne gruppa. De som står på venteliste og nye brukere har førsteprioritet for plass i gruppa.
  4. Man bør melde ifra hvis sykdom/ikke kan komme til gruppe leder på tlf. 474 57 892.
  5. Det forventes full taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema som kommer opp.
  6. Det kan tas opp nye medlemmer underveis hvis plass.

 

Datoer, tidspunkt og temaer

Mandager kl 17.00-18.30

10. september: Film: «Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik» Samtale og refleksjon etterpå.

24. september: Hvordan forstå seg selv i lys av oppveksten?» Grunnvilkår og konsekvenser

8. oktober: Hvordan forholde seg til egne foreldre?» Nærhet, avstand og grenser.

22. oktober: De sammensatte følelsene» Hva er de og hvordan forholde seg til dem?

5. november: Hvordan forholde seg til andre relasjoner? Hvordan nærme seg andre og få til gode relasjoner i dag?

19. november: Den indre kritikeren» Mot sunn selvhevdelse og selvmedfølelse

3. desember: Hvordan arbeid med seg selv i terapi?» Hvordan utvikle jeg-fokus? Evaluering

 

Gruppeleder
Ingvil Øiestad Løvik. Tlf 47457892 ingvil.lovik@blakors.no

Sted:
Blå Kors Kompasset Trondheim, Nordre gate 6, 5 etg. Noen ganger er hovedinngangen i Nordre gate låst. Gå inn fra baksiden og ring på.

 

 

Kontaktskjema Trondheim