Velkommen til Startkurs alle brukere av Blå Kors Kompasset

Foto: Andrei Porfireanu/ Unsplash
Dato: 15.01.2019
Tid: Kl. 14:00 - 15:00
Sted: Kompasset Bergen, Sydneskleiven 22

Tema: Informasjon om Blå Kors Kompasset. Vi ser en film om temaet:
Å vokse opp i et hjem preget av alkohol og eller rusmisbruk.

Det gis gyldig fravær til skole. For spørsmål ta gjerne kontakt!
E-post: janne.ribas@blakors.no eller på mobil: 902 45 884.

Kontaktskjema Bergen