Temakveld – Vondt i livet, vondt i kroppen

Foto av Jesper Aggergaard
Dato: 19.09.2019
Tid: Kl. 18:00

Psykisk og fysisk helse som pårørende

Vi får besøk av psykomotorisk fysioterapeut Trine Torkehagen Skumsrud. Hun er til daglig ansatt i Blå Kors poliklinikk i Oslo, hvor hun møter mange rusavhengige og deres pårørende. Mange pårørende rapporterer om psykosomatiske plager; muskel-/skjelett, mage-/tarm og dårlig immunapparat. Stress og press påvirker opplevelsen av egen kropp og virker også på kroppens funksjon. Trine er opptatt av at vi både er en kropp og har en kropp, og hun vil fokusere på hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen.

Velkommen!

 

Om temakvelder i Blå Kors Kompasset

Temakveldene ved Kompasset Oslo er for alle fra 14-35 år, som har vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer. Du er velkommen og du velger selv om du vil lytte til samtalen, eller om du vil delta. Ta gjerne med deg en venn/kjæreste hvis du vil. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Vel møtt!

Kontaktskjema Oslo