Temakveld – «Går du nå er du ikke lenger min datter»

Dato: 07.06.2018
Tid: Kl. 19:00 - 21:00
Sted: Sellanraa Bok & Bar

Temakvelder på Blå Kors Kompasset er for deg mellom 14-35 år som har vokst opp med rus i familien. Vi velger denne kvelden å ha en annerledes temakveld, og inviterer til deltakelse på arrangement på Litteraturhuset i Trondheim. På nettsiden til arrangementet står bl.a følgende:

«Anne Bitsch kommer til Litteraturhuset for å snakke om boka «Går du nå, er du ikke lenger min datter». Boka er en fortelling om en oppvekst med en alkoholisert og psykisk ustabil mamma, i det som utad fremstår som en ressurssterk middelklassefamilie. Den selvbiografiske dokumentarboka beskriver omsorgssvikt, overgrep og en familie som går i oppløsning. Forfatteren vant Kritikerprisen 2017 for beste sakprosabok. Hun møter psykolog Susann Ødegård Dybvik til samtale om boka.»

 

Billetter

Om du er interessert kan du få billett via Kompasset. Vi kjøper inn, det er først til mølla!! Meld din interesse til din terapeut, eller ved å kontakte Ingvil Løvik på tlf: 474 57 892 / ingvil.lovik@blakors.no.

Vi inviterer til felles samtale og refleksjon på Kompasset rett etter at arrangementet på Litteraturhuset er ferdig, for de som ønsker det. Der vil to terapeuter fra Kompasset være til stede, Bodil Lien og Mette Andersen. Samtalen vil da vare frem til ca 22.00.

Vel møtt!

 

Generell info om temakveldene

Sammen med brukerrådet arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp som foredrag/innledninger/dialoger om tema som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Hvordan familien kan påvirke deg og hvordan du kan takle de utfordringene det gir deg i dag.

Noen temakvelder er det representanter fra Brukerrådet som innleder til samtale gjennom sine fortellinger og erfaringer.