Hvordan er det å bli forelder når rollemodellene ikke har vært så gode?

Foto: Bjørn Stuedal
Dato: 26.03.2019
Tid: Kl. 18:00
Sted: Kompasset Sandnes, Langgata 10

Å bli forelder er en stor omveltning. Det er vanlig at tema knyttet til egen oppvekst aktualiseres på ny når man selv får barn. Uten gode foreldrerollemodeller kan det å bli forelder kjennes særlig utfordrende fordi følelsene og tankene som vekkes er vanskelige.

Kompasset Sandnes driver foreldregrupper som arbeider med tema knyttet til det å bli foreldre.
På denne temakvelden vil tre mødre fra gruppen dele noen av sine erfaringer og utfordringer knyttet til tema som ble aktuelle for dem etter at de fikk barn.

Om temakvelder i Blå Kors Kompasset

Temakvelder er for deg som er i Kompassets målgruppe. Du er velkommen og du velger selv om du vil lytte til samtalen, eller om du vil delta. Ta gjerne med deg en venn/kjæreste hvis du vil. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Vel møtt!