Hvordan er det å bli forelder når rollemodellene ikke har vært så gode?

Foto: Bjørn Stuedal
Dato: 26.03.2019
Tid: Kl. 18:00
Sted: Kompasset Sandnes, Langgata 10

Å bli forelder er en stor omveltning. Det er vanlig at tema knyttet til egen oppvekst aktualiseres på ny når man selv får barn. Uten gode foreldrerollemodeller kan det å bli forelder kjennes særlig utfordrende fordi følelsene og tankene som vekkes er vanskelige.

Kompasset Sandnes driver foreldregrupper som arbeider med tema knyttet til det å bli foreldre.
På denne temakvelden vil tre mødre fra gruppen dele noen av sine erfaringer og utfordringer knyttet til tema som ble aktuelle for dem etter at de fikk barn.