Gruppeterapi – oppstart i januar 2019

Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har lignende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på.

Om tilbudet

Oppstart januar 2019.
6 – 8 deltagere, kl 17-19 annen hver uke, 8 ganger.
Tilbudet er til både de som har gått i individualterapi og for de som kun ønsker å gå i gruppe. Deltakerne forplikter seg til å være med i et semester. Hvis noen likevel må slutte vil den ledige plassen bli fylt opp av nye deltagere.

Du inviteres til et møte før gruppen starter. På møtet vil vi snakke om dine ønsker og forventninger og du får informasjon regler og rammer for terapien.

Ta kontakt

Hvis dette noe for deg kan du ta kontakt med Gard på mail: gard.berge@blakors.no