Erfaringsutveksling med Vågen videregående skole

Vågen videregående skole i Sandnes har 830 elever og er en av de største videregående skolene i distriktet. Denne uka har Blå Kors Kompasset møtt skolens tverrfaglige ressursteam, bestående av psykolog fra PPT,  administrasjon, helsesykepleier og sosialrådgivere.

Å få tak i de unge

Denne skolen kjenner godt til Kompasset. De opplever at det er vanskelig å få tak de unge som vokser opp i familier med alkohol eller andre vanskelige omsorgssituasjoner, selv om de vet at de finnes på skolen. Kompasset sitter på mange erfaringer om hvordan unge ønsker å bli møtt når de har det vanskelig hjemme, og ikke klarer å snakke om det. Møtet ble en god arena for erfaringsutveksling og videre samarbeid, slik at både skolen kan fange opp flere av de som lever i en vanskelig omsorgssituasjon, og vise veien til Kompasset for de som ønsker det.

Kontaktskjema Sandnes