Blå Kors Kompasset på «Mot til å se- evne til å handle»

 «Mot til å se- evne til å handle» er en nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Konferansen samler rundt 300 fagfolk, og er blant de største samlingspunkt for fagfolk som jobber med barn og unge.

Hvem gjorde noe? Hvem kunne gjort noe?

Ina og Karianne fra Kompassets brukerråd deltok i samtalepanel sammen med familieterapeut  Veslemøy Storstein, hvor temaet var «Hva skulle til for at jeg fikk den hjelpen jeg trengte som barn og ungdom? Hvem gjorde noe? Hvem kunne gjort noe?». Foran en fullstappet sal delte de av sine erfaringer. Å se tilbake gav en anledning til å være etterpåklok, dele dilemma man kan oppleve som barn og ung, og hva som er og ville vært gode måter at voksne og andre hjelpere brydde seg når de så at vi hadde det vanskelig. Dette var nyttige innspill for konferansedeltakerne, og innspill som berørte og gjorde inntrykk.

 

Kontaktskjema Sandnes