Foto: Annie Spratt / Unsplash

Blå Kors Kompasset Lillehammer avvikler ferie og vil være stengt i perioden 15. juli – 05.august.

E-post vil bli lest sporadisk i dette tidsrommet.

Vanlig drift fra 05. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kontaktskjema Lillehammer