Foto: Jordan McQueen / Unsplash

Blå Kors Kompasset Oslo avvikler ferie og vil være stengt i perioden 15. juli – 12.august.

E-post vil bli lest sporadisk i dette tidsrommet.

Vanlig drift fra 12. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kontaktskjema Oslo