Foto: Reza Shayestehpour / Unsplash

Blå Kors Kompasset Bergen avvikler ferie og vil være stengt i perioden 5.-18.august.

E-post vil bli lest sporadisk i dette tidsrommet.

Vanlig drift fra 19. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kontaktskjema Bergen