Vil du være med i startgruppe? Se her!

Her kommer en invitasjon til startgruppe høsten 2019/våren 2020! 

Hensikt og målgruppe:

Startgruppe er for deg som ønsker et gruppetilbud ved Kompasset over et semester der du møter andre som har vokst opp med alkohol- eller andre rusproblemer i familien. Vi tar opp temaer som vi har erfaring med at er særlig aktuelle når en har vokst opp med rus i familien. Det er for alle mellom 14 og 35 år. Hver gang vil vi ta opp et nytt tema og gruppelederne innleder til tema som vi samtaler om etterpå. Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Mange tidligere deltaker synes de har hatt stort utbytte av å være med i en slik gruppe. Hvis du er interessert i denne gruppa, ta kontakt med gruppeledere (se kontaktinformasjon under), eller meld din interesse via din terapeut. Hvis du ikke har vært i hos oss før vil vi at du møter oss til en førstesamtale før oppstart i gruppa.

 

Ramme:

  1. Datoer som oppsatt under. Altså hver 14 dag på tirsdager, men vær oppmerksom på noen unntak hva gjelder ukedag og ferieavvikling i julen! Vi sender ut sms-påminnelse til gruppedeltakere. Hvis du ikke ønsker det så gi oss beskjed.
  2. Terapeuten vil innlede til tema eller vi viser film før samtale i gruppa.
  3. Hvis man vil starte i gruppa vil vi du skal forplikte seg til alle 7 gruppesamlingene. Erfaringsmessig er det mange som ønsker en plass i denne gruppa. De som står på venteliste og nye brukere har førsteprioritet for plass i gruppa.
  4. Man bør melde ifra hvis sykdom/ikke kan komme til gruppe leder.
  5. Det forventes full taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema som kommer opp.
  6. Det kan tas opp nye medlemmer underveis hvis plass.

 

Datoer, tidspunkt og tema:

Tirsdager (obs! èn torsdag) kl 14.00-15.30

Tirsdag 22 okt:  Film: «Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik» Samtale og refleksjon etterpå.

Tirsdag 5 nov: «Hvordan forstå seg selv i lys av oppveksten?» Grunnvilkår og konsekvenser.

Torsdag 21 nov: «Hvordan forholde seg til egne foreldre?» Nærhet, avstand og grenser.

Tirsdag 3 des: «De sammensatte følelsene» Hva er de og hvordan forholde seg til dem?

Tirsdag 17 des: «Hvordan forholde seg til andre relasjoner?».

Tirsdag 14 jan: «Den indre kritikeren» Mot sunn selvhevdelse og selvmedfølelse.

Tirsdag 28 jan: «Hvordan arbeid med seg selv i terapi?» Hvordan utvikle jeg-fokus? Evaluering.

 

Sted:

Kompasset Trondheim, Nordre gate 6, 5 etg. Noen ganger er hovedinngangen i Nordre gate låst. Gå da inn fra baksiden av bygget og ring på.

 

Gruppeledere:

Bodil Lien 404 36 016. bodil.lien@blakors.no

Mette Andersen 489 53 236. mette.andersen@blakors.no

Kontaktskjema Trondheim