Foto: Annie Spratt / Unsplash

Blå Kors Kompasset Trondheim avvikler ferie og vil være stengt i perioden 5.-11. august.

E-post vil bli lest sporadisk i dette tidsrommet.

Vanlig drift fra 12. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kontaktskjema Trondheim