Foto: Dakota Roos / Unsplash

Blå Kors Kompasset Tromsø avvikler ferie og vil være stengt i perioden fra 11. juli til 5. august.

E-post vil bli lest sporadisk i dette tidsrommet.

Vanlig drift fra 5. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kontaktskjema Tromsø