Viktig besøk

I dag fikk vi hyggelig besøk av to tiendeklasser fra Bjørnsletta ungdomsskole, bydel Ullern. Seksti elever fikk informasjon om tilbudet ved Kompasset Oslo og fikk økt kunnskap om omfang av rus i familier, vanlige utfordringer, konsekvenser og behandlingsmuligheter.
Vi er veldig glad for dialog med de unge!