Temakveld med besøk fra byrådet

Her er Janne Ribas og byråd Rebecka Ljosland i samtale under temakvelden

18. desember hadde vi årete siste temakveld her ved Blå Kors Kompasset Bergen. Vi fikk besøk av Rebecka Ljosland som er byråd for Helse og omsorg i Bergen.

Vi er veldig takknemlige for den økonomiske støtten vi får fra Bergen kommune og som har vart siden 2014.

Et forebyggende tiltak

Janne Ribas ved Blå Kors Kompasset Bergen, stilte byrådet noen spørsmål rundt bakgrunnen for at de ønsker å gi støtte til driften av Blå Kors Kompasset. Rebecka Ljosland la vekt på at tilbudet er viktig både i et forebyggende perspektiv og i et sosialøkonomisk perspektiv. Unge mennesker som vokser opp med rusproblematikk i hjemmet har stort utbytte av å bli tatt på alvor og få plassert de belastningene de bærer med seg i sine liv. I dette arbeidet har en terapitjeneste og lavterskeltilbud som Blå Kors Kompasset en viktig rolle.

En vanskelig høytid

I tillegg til samtalen med Rebecka Ljosland, hadde vi fokus på forholdet til julen denne temakvelden. Hvordan denne høytiden kan by på utfordringer og ikke nødvendigvis er en god høytid for unge som har vokst opp med rusproblematikk.

Vi serverte tapas, og hadde en fin stund med god stemning sammen med brukerne ved Kompasset denne kvelden.