Sorg, stigma og hjelptetiltak for etterlatte

Kjersti Gallefoss på plass ved standen til Blå Kors Kompasset

I dag var psykologspesialistene Kjersti Gallefoss og Kari Ravnanger fra Blå Kors Kompasset i Bergen på stand under dagkonferansen «Etterlatte etter narkotikarelatert død» ved Høyskulen på Vestlandet.

Her har etterlatte, internasjonale og nasjonale fageksperter og politikere løftet frem tema som sorg, stigma og hjelpetiltak. Denne konferansen var relevant for pårørende, etterlatte, berørte, fagpersoner, politikere og studenter.