På rød løper for en viktig film

Denne fine gjengen bidro under panelsamtalen etter filmen. F.v. forfatter Anne Bitsch, byråd Inga Marte Torkildsen, familieterapeut i Kompasset Mette Norman, P4 programleder Michael Andreassen, "Helsesista" Tale Maria Krohn Engvik og regissør Steffan Strandberg.

Blå Kors Kompasset har bidratt til filmen «Natta pappa henta oss» både underveis i arbeidet med den og i forbindelse med lansering. Mandag 9. oktober var det førvisning av filmen på Saga kino i Oslo med rød løper og inviterte gjester.

I salen satt representanter fra Indie film, Blå Kors, våre samarbeidspartnere og brukere.

Arrangementet ble åpnet av virksomhetsleder Frøydis Eidheim. Hun pekte på at mange hundre unge pårørende hvert år tar kontakt med Kompasset for rådgivning og terapi. Deretter ble filmen hilset av generalsekretær i Extrastiftelsen som har bidratt økonomisk til realisering av filmen. Byråd Inga Marte Torkildsen holdt en appell med fokus på «avskamming» og voksnes ansvar for å se barn.

Etter førvisningen ledet P4 programleder Michael Andreassen, som selv er alkoholiker, en panelsamtale. Tema var hvordan vi kan se og møte sårbare barn, som medmenneske, lokalsamfunn og fagpersoner. Deltakere i samtalen var byråd Inga Marte Torkildsen, forfatter Anne Bitsch, «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik, regissør Steffan Strandberg og familieterapeut i Kompasset Mette Norman.

Vi i Kompasset er glade for og stolte over å ha bidratt til filmen. Vi håper den kan bidra til at flere unge våger å ta kontakt med oss for å utforske, bearbeide og utvikle sin egen historie. Håpet står sterkt i avslutningen av filmen og det gjør det i vårt arbeid med unge på Kompasset også!

Forrige uke ble filmen vist på tilsvarende arrangement sammen med Blå Kors Kompasset i Trondheim. I morgen står Bergen for tur, søndag Tromsø og neste uke Stavanger og Lillehammer. Se mer om arrangementene på Facebooksiden vår.