Psykisk helseuke

I forbindelse med psykisk helseuke er Blå Kors Kompasset Bergen på besøk ved flere videregående skoler for å informere om våre tilbud.