Om Kompasset

"Jeg har jobbet for å få mamma til å bli gladere i meg enn alkoholen ved å være både hjelpsom og snill. Nå kjenner jeg at jeg er helt utslitt av å ikke bli sett likevel!"

Brukerrådet

Brukerrådet er satt sammen av tidligere og aktive brukere av Blå Kors Kompasset, og er «brukernes egne stemme», både internt og eksternt. Internt ved å blant annet ta initiativ til egne brukerstyrte arrangementer, gi tilbakemeldinger til Kompasset om deres tilbud, og ved å komme med forslag til relevante og interessante temaer og foredragsholdere for fremtidige temakvelder. Eksternt ved å blant annet skrive avisinnlegg, bidra med brukerkompetanse i ulike fora og ved å formidle viktigheten av Kompassets eksistens overfor lokale politikere.