Om Kompasset

"Jeg har jobbet for å få mamma til å bli gladere i meg enn alkoholen ved å være både hjelpsom og snill. Nå kjenner jeg at jeg er helt utslitt av å ikke bli sett likevel!"

Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. Vi har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og i løpet av 2017, i Lillehammer.

Kompasset definerer ikke rusproblemer med utgangspunkt i hyppighet eller mengde rusbruk, men i konsekvensene barna selv har opplevd. Kompasset fokuserer på alkohol. Alkoholproblemer er det mest utbredte rusmisbruket i det norske samfunnet, nesten ti ganger så stort som annet misbruk. I tillegg er det med alkoholproblemer større potensiale for bagatellisering enn med illegale rusmidler. Kompasset tar imot unge uavhengig av hvilke rusmidler foreldrene bruker.

Konsekvenser
Det å vokse opp med alkoholmisbruk hos en eller flere foreldre innebærer en oppvekst preget av uforutsigbarhet, frykt, avmakt og ansvar. For de fleste innebærer det svikt i omsorgen, både fysisk og psykisk. Det får betydning for hva slags forhold du får til deg selv og til andre mennesker. Det preger måten du møter verden på, og hva du forventer av livet. Problemene som kommer av å vokse opp med foreldre som har alkoholproblemer, kommer ofte til syne i ung voksen alder. De kan oppleves som sterke, hemmende begrensinger i forhold til å få til et eget liv med realisering av ønsker, planer og drømmer. Disse problemene er vanskelige å løse og frigjøre seg fra.

Unge som tar kontakt med Kompasset får en innledende samtale med en av terapeutene. I denne samtalen fokuseres det på den unges bakgrunn og historie, ressurser, problembeskrivelse og ønsker for kontakten med Kompasset.

Terapien i Blå Kors Kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Kompasset tilbyr

Individualterapi:
Her får den unge anledning til å bearbeide egen historie og finne nye og mer hensiktsmessige måter å forholde deg til sine utfordringer på.

Rådgivning:
Kompasset tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker råd og innspill til konkrete spørsmål, men ikke ønsker et terapeutisk tilbud utover dette.

Gruppeterapi:
I en gruppeterapi får de unge møte andre i samme situasjon og har mulighet til å snakke om vanskelige temaer med noen som kjenner seg igjen.

Par-, familie- og nettverkssamtaler:
Ved behov og etter ønske inviteres partner, søsken, forelder, venner og andre til samtale. Å vokse opp med rus i familien er et relasjonelt problem og det er derfor nødvendig at hjelpen inkluderer andre i den unges liv.

Temakvelder:
Temakvelder er en del av tilbudet i Kompasset. Disse holdes jevnlig og tar utgangspunkt i utfordringer og temaer som opptar flere av brukerne.

Brukerrådet:
Brukerrådet er satt sammen av tidligere og aktive brukere av Kompasset, og er «brukernes egne stemme», både internt og eksternt. Internt ved å blant annet ta initiativ til egne brukerstyrte arrangementer, gi tilbakemeldinger til Kompasset om deres tilbud, og ved å komme med forslag til relevante og interessante temaer og foredragsholdere for fremtidige temakvelder. Eksternt ved å blant annet skrive avisinnlegg, bidra med brukerkompetanse i ulike fora og ved å formidle viktigheten av Kompassets eksistens overfor lokale politikere.

Les mer om den enkelte Kompasset sitt tilbud under menyvalget på forsiden.

Brosjyre:
Har du vokst opp i en familie med alkoholproblemer?

Årsmelding 2016:
Kompasset Årsmelding 2016