Kompasset Lillehammer

Vi åpner en avdeling på Lillehammer i løpet av høsten 2017. Følg med her for oppdatert informasjon.