Blå Kors Kompasset ønsker å nå ut til flere unge brukere

Psykologene Hanne Asheim (t.v.) og Anita Kantor (t.h.) er klare til å ta imot flere unge brukere på Kompasset Oslo

Blå Kors Kompasset er et gratis terapitilbud til unge i alderen 14-35 år som har vokst opp med foreldre som har alkohol- og/eller andre rusproblemer. Likevel ser vi at vi i liten grad når frem til de yngste i målgruppen vår. Bare 16 % av de som oppsøker Kompasset er under 18 år. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Flere årsaker

Det kan være flere grunner til at det er vanskelig å komme i kontakt med Kompasset når man er i denne alderen. Rus- og alkoholmisbruk er forbundet med tabu og skam, også for de unge som lever rundt misbruket. Særlig om man fremdeles bor hjemme kan det å snakke om foreldres rusmisbruk oppleves vanskelig. Det å opprettholde en fasade utad blir en måte å beskytte både seg selv og foreldrene. Mange av disse unge faller ikke i skolens eller hjelpepersoners søkelys fordi de kan være veltilpassede og ansvarlige unge voksne. Flere forstår heller ikke det de selv strever med i sammenheng med foreldrenes rusproblem. Mange tenker at det er dem selv det er noe galt med. Det kan også tenkes at Kompasset ikke kjent blant de yngste, eller av ulike grunner ikke oppleves som et relevant hjelpetilbud for denne gruppen.

Fellesskap og normalisering

Likevel tror vi at mange av disse unge som ikke oppsøker hjelp kan føle seg ensomme og redde, og kunne trenge å bli sett av trygge voksne. På Kompasset håper vi at de unge kan få et fellesskap med andre i liknende situasjon og at de kan oppleve tilhørighet til et terapitilbud som er til for dem. Vi har fokus på å bekrefte og normalisere de unges følelser og å forstå det de strever med i lys av deres situasjon og historie.

Prosjekt med fokus på de yngste

Med støtte fra Christiania Oppfostringshus har vi for tiden et prosjekt der vi har særlig fokus på å nå ut til unge mellom 14 og 20 år som har foreldre med rusproblemer. Vi er interessert i å forstå hvordan vi kan tilpasse våre tilbud og gjøre oss kjent på en slik måte at Kompasset oppleves som et relevant og trygt sted å oppsøke også for de yngste i målgruppen vår. Etterhvert håper vi også å kunne starte en egen samtalegruppe for de yngste på Kompasset.

Ta kontakt med oss om du, eller noen du kjenner, er mellom 14 og 20 år og har foreldre med alkohol- eller rusproblemer. Vi vil gjerne snakke med deg og kanskje kan du hjelpe oss å forstå hvordan vi bedre kan nå ut til flere av de yngste i brukergruppen vår.

Kontaktinformasjon:

Hanne Asheim

hanne.asheim@blakors.no
Tlf: 45 87 20 90

Anita Kantor

anita.kantor@blakors.no
Tlf: 46 95 73 09