Startgruppe – Film: «Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik»

Dato: 29.01.2018
Tid: Kl. 17:30 - 19:30
Sted: Kompasset Trondheims lokaler, Nordre gate 6, 5. etg. Inngang i bakgården på kveldstid. Ring på ringeklokken til Kompasset.

Startgruppe er for deg som ønsker et gruppetilbud ved Blå Kors Kompasset over et semester der du møter andre som har vokst opp med alkohol- eller andre rusproblemer i familien.

Vi tar opp temaer som vi har erfaring med er særlig aktuelle når en har vokst opp med rus i familien. Det er for alle mellom 14 og 35 år. Vi vil ta opp et nytt tema hver gang.

Gruppeleder innleder til tema som vi samtaler om etterpå. Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte.

Interessert?

Hvis du er interessert i denne gruppa, ta kontakt med Ingvil Øiestad Løvik tlf.  474 57 892, ingvil.lovik@blakors.no Hvis du ikke har vært i hos oss før vil vi at du møter oss til en førstesamtale før oppstart i gruppa.