Årets julelunsj

Dato: 08.12.2017
Tid: Kl. 12:00

Vi inviterer til felles julelunsj for ansatte og brukere ved Kompasset i Tromsø. Både tildligere og nåværende brukere er velkommen!