Velkommen til årets julelunsj!

Foto: Igor Ovsyannykov/ Unsplash
Dato: 08.12.2017
Tid: Kl. 12:00

Vi inviterer til felles julelunsj for ansatte og brukere ved Blå Kors Kompasset Tromsø. Både tildligere og nåværende brukere er velkommen!