Mot til å se – evne til å handle

Her er Håkon Hauge Johnsen på plass ved standen ved en annen anledning tildligere i år.
Dato: 24.01.2018
Tid: Kl. 09:00
Sted: Quality Airport hotel, Sola ved Stavanger

Dette er en konferanse arrangert av Korus Vest for 12. året på rad.
Temaet er familier der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.

Under denne konferansen er Blå Kors Kompasset Sandes på plass med standen sin. I tillegg skal avdelingsleder Håkon Hauge Johnsen intervjue filmskaper Steffen Strandberg i forbindelse med filmen han har laget; «Natta pappa henta oss».

Les mer om konferansen her.