Brukerrådet tydeligere inn i Kompassets temakvelder våren 2017

I samarbeid med Brukerrådet ønsker vi våren 2017 å invitere til temakvelder, hvor dialog mellom noen av de unge i Kompasset står i sentrum for å belyse ulike tema rundt det å vokse opp med foreldre med alkohol- eller rusproblemer.

Vi tror at de unges erfaringer formidles best av de unge selv, og at dette vil gi mer gjenklang for de som deltar på temakvelden. Første temakveld som vi hadde 7. mars handlet om det å vokse opp med traumer og stress, hva det gjør med oss og hva vi kan gjøre med det.