Brukerrådet i Kompasset Tromsø

Det ble avholdt brukerrådsmøte i Kompasset Tromsø 3. mars.
Brukerrådet er de ansattes rådgivende organ, og deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Brukerrådet samles fire ganger i året, og ellers ved behov.

I møtet ble det lagt en plan for aktiviteter i løpet av året. Samt satt opp en plan for fagmøter i 2017. Det er fortsatt plass til flere brukere i Brukerrådet.