Møtedager med samarbeidspartnere

2018 er godt i gang. Vi har startet året med å fortelle om tilbudet vi har ved Blå Kors Kompasset Lillehammer til aktuelle og nye samarbeidspartnere.

På vei til Toppidrettsgymnaset på Lillehammer forrige uke opplevde vi en nydelig vinterstemning.

Bildene under viser møter med ansatte ved Ungdomsbasen i Lillehammer kommune og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lillehammer.